Erklæring om databeskyttelse

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

I det følgende informerer vi om registrering af personrelaterede data ved anvendelse af vores webside. Personrelaterede data er alle data, der kan henføres til din person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og anvendelsesadfærd.

 

KONTAKTFORMULAR

Vi registrerer kun personlige data, hvis du har givet dem til os via en af vores formularer på hjemmesiden. Vi bruger udelukkende dine data til besvarelse og bearbejdning af din forespørgsel og kun til det formål, til hvilket du har stillet dine data til rådighed for os. Data, der tilkommer os i denne forbindelse, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser behandlingen af dem, dersom der påhviler os lovmæssige opbevaringsforpligtelser.

 

ELEKTRONISKE ANSØGNINGER

Formål
Vi anvendere udelukkende dine personrelaterede data til gennemførelse og afvikling af dine online-ansøgninger. Såfremt du indvilliger i det, vil vi også benytte dine ansøgninger til fremtidige udvælgelsesprocesser.

Retsgrundlag
nden for rammerne af din online-ansøgning bearbejder vi dine personrelaterede data til gennemførelse af forkontraktlige foranstaltninger baseret på art. 6 stk. 1 litra b i forbindelse med art. 88 stk. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 stk. 1 S. 1 den nationale GDPR. Hvis du indvilliger i, at dine data gemmes længere for at kunne anvendes i forbindelse med fremtidige udvælgelsesprocerdurer, er retsgrundlaget fort dette art. 6 stk. 1 litra a i GDPR. Ved behandling af ansøgningsdata i forbindelse med retslige tvister baserer vi dette på retsgrundlaget i art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.

Modtager
ine personrelaterede data sendes videre til de afdelinger (personaleafdeling og faglig afdeling), der er ansvarlige for den konkrete ansøgning. Dine ansøgningsbilag kan eventuelt også blive videresendt til andre faglige afdelinger, dersom din ansøgningsprofil efter vores mening er egnet til en anden intern stilling. Dine ansøgningsbilag vil under ingen omstændigheder blive videresendt til andre virksomheder eller tredjepart.

Dataoverførsel til ikke-EU-lande
Der forekommer ingen videresendelse af dine personrelaterede data til tredjelande.

Opbevaringsvarighed
år ansøgningsprocessen er afsluttet, sletter vi alle data fra din online-ansøgning efter seks måneder, såfremt din ansøgning ikke gav resultat. Dette gælder ikke, dersom lovmæssige krav er til hinder for sletningen. Dersom du har indvilliget i en længere opbevaring af hensyn til fremtidige udvælgelsesprocesser, vil vi efter aftale alligevel slette dine ansøgningsdata senest efter tre år. Dersom ansøgningsprocessen gav resultat, overføres dine ansøgningsdata til personalearkivet under overholdelse af de retsmæssige tilladelser.

Forpligtelse til at stille data til rådighed
Der foreligger ingen lovmæssig eller kontraktlig forpligtelse til at stille personrelaterede data til rådighed for os. Vær opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til ikke oplysningsgivende ansøgningsdata i ansøgningsprocessen. 

 

BEHANDLING AF PERSONRELATEREDE DATA VED BESØG PÅ VORES WEBSIDE

Brugerdata til web-server
Hvis du kun bruger websiden til informationssøgning, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde sender os informationer, henter vi kun de personrelaterede data, som din browser leder videre til vores server. Hvis du gerne vil se på vores webside, henter vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores webside og sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er her art. 6 stk.1. s. 1 litra f i GDPR. Vores berettigede interesse til de ovenstående angivne formål til dataindsamling):

  • IP-adresse Dato og klokkeslæt for forespørgsel
  • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Rekvireringens indhold (konkret side)
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
  • Hver enkelt overført datamængde Webside, som anmodningen kommer fra
  • Browser-software Operativsystem og dets grænseflader
  • Browser-softwarens sprog og version

IP anonymisering
IP-adresser gemmes i anonymiseret form. Det betyder, at de tre sidste cifre, fjernes, dvs. at 127.0.0.1 bliver til 127.0.0.*. IPv6-adresser anonymiseres ligeledes. De anonymiserede IP-adresser opbevares i 60 dage. Anonymiseringen sker efter en dag. Web-server-anvendelsesdata om fejlagtige sideopkald slettes efter syv dage.

Teknisk nødvendige cookies
For at muliggøre komfortabel og sikker brug af vores webside anvender vi teknisk nødvendige cookies. Disse cookies slettes igen efter besøget eller har længere opbevaringsvarighed. Ved frameldings-cookies er opbevaringsvarigheden 50 år. De teknisk nødvendige cookies gemmer ingen personrelaterede data. Retsgrundlaget for behandling af disse teknisk nødvendige data er art. 6, pkt. 1 litra f i GDPR. Vores berettigede interesse som udbyder af websiden ses af ovennævnte formål.

Web-site analyse med etracker
Vi anvender tjenester fra etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysere anvendelsesdata. Anvendelsesdata giver os mulighed for statistisk rækkevidde-analyse af denne webside og måling af nytten af vores online-markedsføringsforanstaltninger. Vi anvender som standard ingen cookies til denne web-analyse. De data, der genereres med etracker, behandles og gemmes på vegne af udbyderen af denne webside udelukkende i Tyskland og er dermed underlagt strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er i denne henseende uafhængigt blevet testet, certificeret og mærket med databeskyttelsesmærket ePrivacyseal. Databehandlingen sker på basis af bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) Art. 6, pkt. 1 litra f) (legitim interesse). Vores anliggende i henhold til GDPR (legitim interesse) er optimering af vores online-udbud og vores tilstedeværelse på nettet. Da vores besøgendes privatsfære er vigtig for os, vil de data, som muligvis kan tillade relation til en enkeltperson, så som IP-adresse, ID eller adgangskode hurtigst muligt vil blive anonymiseret eller pseydonymiseret. Anden anvendelse, sammenføring med andre data eller videregivelse til tredjepart sker ikke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod den ovenstående beskrevne databehandling. Indsigelsen har ingen ulemper til følge. etracker kobles fra her: Disable eTracker tracking here

Google reCaptcha
Vi anvender Google-tjenesten reCaptcha på vores anmeldelsesside til Nyhedsbrevet for at konstatere, om det er et menneske eller en computer, der foretager en bestemt indtastning i vores kontakt- eller nyhedsbrev-formular. Google kontrollerer ved hjælp af følgende data, om du er et menneske eller en computer: IP-adresse for det anvendte slutudstyr, den webside, du besøger hos os, og som reCaptcha er indeholdt på, dato og varighed for besøget, registreringsdata for den anvendte Browser- og driversystemtype, Google-konto, når du er indlogget via Google, musebevægelser på reCaptcha-flader samt opgaver, hvor du skal identificere billeder. Retsgrundlaget for den beskrevne databehandling er Databeskyttelsesforordningen (GDPR) art. 6, pkt. 1 litra f). Der foreligger en berettiget interesse fra vores side i at garantere denne databehandling, vores websides sikkerhed og beskytte os mod automatiske indtastninger (angreb).

Cloudflare
Websiden anvender Content Delivery Network fra Cloudflare, Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA eller dennes EU-repræsentant Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda. Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa (Cloudflare). Content Delivery Network (CDN) fra Cloudflare er en geografisk fordelt gruppe af servere til hurtig levering af internet-indhold som HTML-sider, JavaScript-filer, stylesheets og billeder. Det anvendes til forbedring af din brugeroplevelse via forkortet ladetid, aflastning af vores web-server ved spidsbelastning og ved at beskytte vores web-server mod DDoS-angreb (Distributed Denial of Service) for at kunne udbyde vores webservice-tjenester uden afbrydelser. For at kunne stille vores tjeneste til rådighed benytter Cloudflare forskellige tekniske nødvendige cookies til maksimering af netværksressourcer, administration af trafikken og beskyttelse af websiden mod skadelig trafik. Cloudflare behandler de personrelaterede data til særlige formål i vores opgave. Disse data slettes senest efter afslutning af opgaven. Yderligere informationer om databehandling via Cloudflare fås på www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ und www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/. Databehandling i USA ser på basis af standardkontraktbestemmelser, som ligeledes kan ses på siden www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/ Retsgrundlaget for anvendelse af Cloudflare er art. 6, pkt. 1 litra f i GDPR. Vores berettigede interesse ligger i vores ansvar som udbyder af websiden og fremgår af ovennævnte formål.

Sociale medie-kanaler
I vores online-tilbud findes der links til sociale netværk som Facebook, Google+, de to karrierenetværk Xing (DACH-region) og LinkedIn (worldwide) samt videoportalen YouTube. Links kan ses under udbydernes relevante logo. Ved at klikke på linkene åbnes de tilsvarende sider på de sociale medier, hvor denne databeskyttelseserklæringen ikke finder nogen anvendelse. Detaljer i de deri gældende bestemmelser kan du finde i de tilsvarende databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere; disse findes på:
Facebook/Instagram: www.facebook.com/policy.php
Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de%20Youtube-Videos

På vores webside indlægger vi videoer via udbyderen YouTube i "udvidet databeskyttelsesmodus". Så snart du ser på en sådan video, anvender YouTube cookies for at registrere informationer om dit besøg på websiden. Desuden bliver der etableret kontakt til "Googles DoubleClick", når videoen ses, og dette kan udløse yderligere dataoverførsler og -behandlinger. Du kan undgå begge dele, hvis du giver afkald på start af videoen. Du finder yderligere informationer om databeskyttelse fra YouTube og Googler her: → https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

BERØRTE PERSONERS RETTIGHEDER
Du har til enhver tid ret til gratis at få information om de data, der er registreret om dig samt i givet fald ret til at få rettet fejl. Du har også ret til at få slettet hhv. anonymiseret data om dig, med mindre vi har lovmæssige forpligtelser eller andre legitime årsager til det modsatte.

 

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål til registrering, bearbejdning eller brug af dine personlige data, om informationer, rettelser, spærring eller sletning af data samt ved tilbagekaldelse af et allerede givent samtykke, bedes du henvende dig til:

                      KEIM SCANDINAVIA A/S
                      Guldalderen 6
                      DK-2640 Hedehusene
                      T: 46 56 46 44
                      F: 46 56 42 04
                      E-mail: 
kundeservice@keim.dk