DEKORATION MED FARVER

Farver er information og følelser – skaber atmosfære, identificerer og gør det muligt at orientere sig

Farverer relaterede og ses altid i sammenhæng. De er indbyrdes afhængige og danner harmonier og kontraster.

Også materialet har indflydelse på oplevelsen af farven. Vælges en mineralsk farve, vil overfladen være stoflig mat og reflektere lys, så farvepigmentet vises i sin rene form.

Oplevelsen af en farve afhænger både af den valgte nuance fra farvekortet og anvendelsesteknikken

Kalligrafi

Skrifttypen som et designelement giver store muligheder for at individualisere vægge. Med proportioner, skrifttyper og bogstavstørrelser kan vægge malebe-handles, så den ønskede oplevelse fra til seerens side nås.

 

Dækkende farvebehandling

Med dækkende malebehandling af væg-ge kan man bevidst styre påvirkningen. To eller flere farvenuancer i harmoni har en beroligende virkning. Ønsker man en stærkere påvirkning i en bestemt retning, kan man arbejde med komplementære farvenuancer

Ornamentmaleri og skabeloner

Dekorationer og motiver kan påtrykkes og udfyldes med pensel, alt efter den ønskede stilretning.

Metaleffekt

Med metalliske pigmenter kan der opnås sølv, kobber eller guld glans i farven. De metalliske effekter kan opnås ved be-handling af hele facade- eller vægpar-tier, eller ved at man arbejder bevidst med en partiel malebehandling.

Lasering

En lasur er en gennemsigtig maling, som typisk påføres i flere lag – ofte med en forskellig farvenuance for hvert lag. Derved kan der opbygges et flerdimen-sionelt udtryk, som virker både let og luftigt. Laserede overflader har en særlig brillans og farvedybde. Udtrykket i en lasur vil afhænge af de værktøjer, der er anvendt og den tekniske kunnen hos udføreren.

Grisaille

Grisaille er en malebehandling, hvor lysere grå farver lægges på mørkere grå farver – eller omvendt. Kan naturligvis også anvendes med andre farver. Oprindeligt skulle spillet mellem de grå nuancer illustrere sten- eller trærelieffer.

Illusionsmaleri

Med illusionsmaleriet skabes en naturtro kulisse, der omdanner overflader til en oplevelse af at være et andet sted – eller en rumlig udvidelse af det sted, hvor man er. Traditionelle motiver er solbeskinnede naturområder eller klassiske kulturområ-der.