FORMGIVNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF SYNLIGE BETONOVERFLADER

Synlig beton - en stor udfordring på det byggetekniske område og et vigtigt element i arkitekturen. Som bærende og formgivende element udgør beton en del af udformningen og er bestemmende for den arkitektoniske virkning af bygningsværket. I enhver fase af et bygningsværks levetid, uanset om det er direkte efter at forskallingen fjernes fra betonoverfladen eller først efter årtiers forvitring, er det måden, overfladen behandles på, der bestemmer karakteren. I modsætning til højt plastforædlede systemer fremhæver de mineralske produkter fra KEIM betonens karakter - fra laserende til dækkende. KEIM Concretal-Lasur understøtter og fremhæver betonens formsprog og opretholder desuden sin virkning i meget lang tid.

FORDELE:

  • Reparerede overflader eller synlige betonoverflader, der virker ujævne, får mere ensartet udtryk
  • God vandafvisende effekt ved dækkende behandling
  • Opfylder kravene til beskyttelsesprincippet „Beskyttelse mod vand“ iht. DIN EN 1504 kombineret med KEIM Silan-100
  • Meget hurtig tørring af betonen pga. en meget lav sd(H²O)-værdi < 0,02m
  • Styrkelse af betonoverfladen ved forstening af silikatbindemidlet med underlaget.
  • Falmer ikke da rent mineralske pigmenter
  • Minimal tilsmudsning takket være antistatisk og ikke termoplastisk bindemiddel.
  • Beholder den originale betonoverflade takket være mineralsk mat overflade

Overblik over KEIM CONCRETAL®-LASUR System

KEIM CONCRETAL®-LASUR

Brugsfærdig tyndlagsmaling til beton på silikat-basis til dækkende eller laserende malingsbehandling.

Anvendelsesområde:
KEIM CONCRETAL®-LASUR anvendes som dækkende eller laserende malerbehandling til bevarelse og beskyttelse af betonens struktur og øvrige udtryksform, såvel ud- som indvendigt.

KEIM CONCRETAL®-LASUR er ikke egnet til vandrette eller let skrånende flader.

Tone
Over 200 farvenuancer ih.t. KEIM Palette-exclusiv.

Forarbejdning
Lasurbørste, pensel, rulle eller sprøjte.

Forbrug
Normforbrug ved to dækkende behandlinger på glat underlag:
ca. 0,25 liter/m² KEIM Concretal®-Lasur og ca. 0,04 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ.
Ved to laserende behandlinger:
Alt efter fortyndingsgrad.

Leveringsform
1,5 liter og 15 liter spand.

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

Fortynder og grunder på silikat-basis til betonoverflader.

Anvendelsesområde:

KEIM Concretal®-Fixativ anvendes som fortynder eller tilsætningsmiddel til maling på silikatbasis inden for KEIM Concretal®-System.


Fortynder til:

  KEIM CONCRETAL®-W
  KEIM CONCRETAL®-W-GROB
  KEIM CONCRETAL®-LASUR
  KEIM CONCRETAL®-BLACK

 

 

Tone
Mælkeagtig.

Forarbejdning
Værktøj:
Pensel eller sprøjte.

Forbrug
Normforbrug ved forgrunding på glat underlag ca. 0,1 - 0,2 liter/m²

Leveringsform
5 liter og 20 liter spand.

Andre produkter fra systemet samt supplerende produkter

KEIM BETONRENS (BETONSCHNELLREINIGER)

Afrensningsmiddel på hexafluorokiselsyrebasis til at fjerne snavs og rester fra formolie o.lign. fra betonoverflader. Kan også anvendes på pudsede underlag. Reagerer ved brug og bliver til forbindelser, der ikke er skadelige for bygningsdele.

Forarbejdning
Børste

Forbrug
ca. 0,05 liter/m2

Lieferform
5 liter og 20 liter spand
Palle: 24 x 20 iterl / 96 x 5 liter

KEIM SILAN®-100

Hydrofobering på silanbasis uden opløsningsmidler

Til produkt
KEIM CONCRETAL®-BLACK

Intens sort til beton

Til produkt
KEIM SILANGRUND®

Hydrofoberende grunder på silanbasis

Til produkt
KEIM FACADEMALING

Design for mennesker og arkitektur

Læs mere