KEIM BETONMØRTLER, SPARTELMASSE OG SUPPLERINGSPRODUKTER

Til renovering og istandsættelse af skader findes der gennemprøvede systemer. Alle produkter er forædlede, cementbundne produkter, der blandes op med vand.

Overblik over produkter i KEIM CONCRETAL®-MØRTEL-systemet

KEIM CONCRETAL®-MKH

Mineralbaseret korrosionsbeskyttelse og vedhæftning til KEIM CONCRETAL®-Betonrenoveringssystem.

Anvendelsesområde:
Som forbindelse mellem cementbundne underlag og KEIM CONCRETALl®-MØRTEL-R ved betonrenovering og nylægning

Tone
Grå.

Forarbejdning
Pensel eller børste.

Forbrug
Normforbrug:
ca. 120g/lbd meter Ø 16 mm som korrosionsbeskyttelse. 1.000 - 1.100 g/m² som vedhæftning.

Leveringsform
5 kg og 20 kg spand

KEIM CONCRETAL®-MØRTEL-R (Concretal-MR 2.0)

Grovmørtel til KEIM CONCRETAL®-Betonrenoveringssystem.

Anvendelsesområde:
Renoveringsmørtel til støre reparationer - dynamisk og ikke dynamisk belastede underlag

Tone
Grå.

Forarbejdning
Røremaskine eller tvangsblander.
Værktøj:
Murerske, skovl eller pudsebrat, træbrat eller glittebræt.

Forbrug
Normforbrug pr. mm. lagtykkelse ca. 1,8 kg/m².

Leveringsform
25 kg sæk

KEIM CONCRETAL®-FEINSPACHTEL (Concretal-FSP 0.2)

Finspartelmasse til beton.

Anvendelsesområde:
Spartling af beton - herunder efter betonreparationer med KEIM CONCRETAL®-MØRTEL-R - på lodrette betonoverflader

Tone
Grå.

Forarbejdning
Røremaskine eller tvangsblander.
Værktøj:
Murerske, skovl eller pudsebræt, træbræt eller glittebræt.

Forbrug
Normforbrug ved 1 mm lagtykkelse:
ca. 1,75 kg/m².

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM CONCRETAL®-UNIVERSALMØRTEL-S (Concretal-UM 0.5)

Reparationsmørtel til renovering af bygningskonstruktioner i normale- og letbeton. Anvendelsesområde: Hydraulisk hærdende mørtel til renovering af bygningskonstruktion i beton - ikke dynamisk belastede. Mørtelkategori: CS IV

Tone
Grå.

Forarbejdning
Røremaskine eller tvangsblander.
Værktøj:
Murerske, skovl eller pudsebræt, træbræt eller glittebræt.

Forbrug
Normforbrug ved 1 mm lagtykkelse. ca. 1,52 kg/m².

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM CONCRETAL®-HÆFTETILSÆTNING (Concretal-SD)

Tilsættes blandingsvandet til Concretal-finspartelmasse ved vanskelige overflader samt til brug ved spartling af små revner og lunkere.

Tone
hvidlig

Forarbejdning
Glittebræt, børste til udfyldning af lunkere

Forbrug
ca. 1,5 liter til 25 kg Concretal-finspartel (tørpulver)

Leveringsform
5 l spand
Palle: 70 x 5 l

Andre produkter fra systemet samt supplerende produkter

KEIM BETONRENS

Afrensningsmiddel til at fjerne snavs og formolie

Til produktet