DEN RIGTIGE FORBEREDELSE TIL DET RIGTIGE UNDERLAG

Forberedelse er forudsætningen for et godt resultat. Underlag kan være i besiddelse af en for ringe bæreevne, fremkaldt af vejrligt eller mekanisk påvirkning over tid. Underlaget skal forberedes korrekt for at opnå en lang levetid for facaden.

Overblik over KEIM GRUNDERE

KEIM I&F-GRUND

KEIM I&F-GRUND er en farveløs, opløsningsmiddelholdig grunder med stor diffusionsåbenhed for vanddamp.

Anvendelsesområde:
Til stabilisering af særligt vanskelige underlag, der har tendens til pletdannelse.

 

Tone
Farveløs.

Forarbejdning
Pensel eller rulle.

Forbrug
To behandlinger ca. 0,2 l/m².

Leveringsform
2,5 liter og 5 liter dunk.

KEIM BLOCKWEIß

Hvidpigmenteret, vandig grundingsfarve med god diffusionsevne og med høj isolerende virkning. Anvendes til grunding af vanskelige underlag inddørs, der har en tendens til at danne pletter/gennemblødning.

  • Høj isolering
  • Diffusionsåben
  • Vandig
  • Pigmenteret, godt dækkende

Tone
Hvid

Forarbejdning
Børste,rulle

Forbrug
ca. 0,15 l/m2

Leveringsform
2,5 l og 12,5 l spand
Palle: 24 x 12,5 l

KEIM ISOLIERWEIß

2-komponent-isoleringsmiddel på vandig basis, med god diffusionsevne. Kompatibel med indendørsfarver på silikatbasis. Anvendes som mellemisolering ved gennemslag ved papir- eller træfarvematerialer efter grunding, specielt ved gipsplader.

INGEN DANSKE DATABLADE

Tone
Hvid

Forarbejdning
Børste,rulle

Forbrug
ca. 0,1 l/m2

Leveringsform
10 l spand 8 l + 2 x 1 l

KEIM SILEX®-OH

Farveløs hærder på kiselsyreesterbasis Kan bruges på alle porøse mineralske underlag. Især til genetablering af medtagne sandstenszoner. Med sin gode indtrængningsevne trænger den dybt ind i underlagets porer. Den mineralske geludskilning giver en god hærdning af tidligere medtaget underlag uden at påvirke diffusionsevnen.

Tone
Farveløs


Forarbejdning
Børste, vådt-i-vådt

Forbrug
ca. 0,5 – 5 l/m2, foretage først en prøvestrygning

Leveringsform
5 l Spand
Palle: 14 x 25 l

KEIM SILEX®-OH-100

KEIM SILEX®-OH-100 er baseret på en opløsningsmiddelfri kiselsyreester, som i en afbindingsreaktion danner kiselsyregel, der modsvarer bindemidlet i natursten.

Anvendelsesområde:

Styrker natursten. puds og andre fintporøse mineralske underlag og udsmykninger og er resistent mod selv aggresive forureningsstoffer.

Tone
Farveløs

Forarbejdning
Pensel eller havesprøjte (vådt i vådt)

Forbrug
ca. 0,5 – 5 liter/m², meget afhængigt af underlaget.

Leveringsform

5 liter dunk