Bygninger er udsat for kraftige miljøpåvirkninger, der kan føre til omfattende skader på bygningssubstansen. Der kommer fugt ind i murværket, og den transporterer opløselige salte med sig. Effekten af fugt og salt ses i form af pletter, udblomstringer og afskalnin-ger af maling og puds på overfladen.

Med det specielle KEIM Porosan-saneringspudssystem kan der i forbindelse med tiltag til tætning foretages en effektiv og holdbar sanering af disse beskadigede bygnings- dele. KEIM Porosan saneringspudssystemer er karakteriseret ved en høj grad af vand- afvisning, og de er samtidig meget diffusionsåbne. Fugt diffunderer væk i form af dampe, og saltene kan krystallisere i den store porevolumen, uden at der opstår skader.

KEIM Seccopor-Systemet er kendetegnet ved en hydrofil karakter og bruges, når der er behov for regulering af luften i rummet, og når man vil undgå kondensvand. Puds- systemet er fremragende til brug på fugtigt murværk uden stor saltbelastning, f.eks. efter højvandsskader. Det understøtter udtørringen maksimalt, idet det ikke indeholder nogen hydrofobering til vandafvisning. 

Overblik over KEIM Sanerings- & fugtregulerende puds

KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP

KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP er en tørmørtel på basis af højhydraulisk traskalk, frostbestandigt dolomitsand og tilslag. Pudskategori: CS II

Anvendelsesområde:

Vandafvisende specialpuds med store porer til udvendigt brug til sanering af saltbeskadigede pudsflader over jordniveau. Ligeledes velegnet til vægflader med stor fugtbelastning på bevaringsværdige bygninger, gamle bygninger, sokler m.m.

 

Tone
Grå.

Forarbejdning
Egnet værktøj er rørermaskine eller snekkeblander, murerske og glittebræt.

Forbrug
1 sæk med 25 kg indhold = 21 liter vådmørtel Materialemængde 1,1 kg/m2

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM POROSAN®-HF-SANERINGSPUDS

KEIM POROSAN®-HF-SANERINGSPUDS er en tørmørtel på basis af kalk, hvid cement sand og tilslag. Pudskategori: CS II

Anvendelsesområde:

Saneringspuds med hurtig afbinding til istandsættelse af fugt- og saltbelastede pudsflader på sokkelområder og på facader over jordniveau. Meget velegnet til gamle og bevaringsværdige bygninger.

Tone
Hvid.

Forarbejdning
Egnet værktøj er røremaskine eller snekkeblander, murerske og træbræt.

Forbrug
Ca. 1,0 kg/m² pr. mm. 1 sæk giver ca. 25 liter vådmørtel.

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM POROSAN®-UDJÆVNINGSPUDS-NP

KEIM POROSAN®-UDJÆVNINGSPUDS-NP er en tørmørtel på basis af højhydraulisk traskalk, frostbestandigt Dolomitsand og tilslag. Pudskategori: CS II

Anvendelsesområde:

Suppleringsprodukt til KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP, hvor den tjener som udjævning af større fordybninger og uregelmæssigt murværk før anvendelsen af KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP

 

Tone
Grå.

Forarbejdning
Egnet værktøj er røremaskine eller snekkeblander, murerske og træbræt.

Forbrug
Normforbrug: 1 sæk med 25 kg indhold = 21 liter vådmørtel.

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUDS

KEIM POROSAN®-TRASS-CEMENTPUDS er en hydraulisk tørmørtel på basis af tras-cement, frostbestandigt dolomitsand og tilslag. Pudskategori: CS IV

Anvendelsesområde:

Stærkt vandafvisende specialpuds, der anvendes dels som ikke-dækkende udkast mellem ringe sugende murværk og KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP eller KEIM POROSAN®-UDJÆVNINGSPUDS-NP, dels som spærre- eller sokkelpuds til hele flader under jorden eller som sokkelpuds.

 

Tone
Grå.

Forarbejdning
Egnet værktøj er røremaskine eller snekkeblander, murerske og træbræt.

Forbrug
Udkast:
1 sæk med 25 kg indhold = ca. 18 liter vådmørtel.
1 sæk = ca. 5 m² halvdækkende udkast.
Sokkelpuds (hele flader):
1 sæk med 25 kg indhold = ca. 15 liter vådmørtel.
1 sæk = ca. 1,6 m² sokkel-/spærrepuds ved 1 cm lagtykkelse.

Leveringsform
25 kg sæk.

KEIM POROSAN®-TÆTNINGSSVUMME

KEIM POROSAN®-TÆTNINGSSVUMME er en mineralsk svumning på basis af cement, fint sand og tætningsmidler.

Anvendelsesområde:

Anvendes med KEIM POROSAN®-TRASS-SANERINGSPUDS-NP som underlag som en lodret tætning af bygninger, ud- og indvendigt mod opstigende fugt eller pressende overflade-, grund- eller sivende vand.

 

Tone
Grå.

Forarbejdning
Egnet værktøj er pensel, spartel eller glittebræt.

Forbrug
Afhængig af krav til tykkelse (2 - 3,5 mm). ca. 4,0 - 7,0 kg/m².

Leveringsform
25 kg sæk

KEIM SECCOPOR®-FINO

Special-Finpuds med særlig god fugttransport og fugtreguleringsevne. Pudsmørtel efter EN 998-1 mørtel kategori CS II.

Til brug i ikke vejrbelastede områder. 

 

Tone
Naturhvid

Forarbejdning
Glittebræt, murerske, røremaskine, fritfalds- eller tvangsblander, pudsmaskine

Forbrug
Ca. 1,4 kg/m² pr. mm pudstykkelse

Leveringsform
25 kg. sæk

Indhold
Kornstørrelse til 0,6 mm

KEIM SECCOPOR®-GROSSO

Special-Finpuds med særlig god fugttransport og fugtreguleringsevne. Pudsmørtel efter EN 998-1 mørtel kategori CS II.

Til brug i ikke vejrbelastede områder. 

 

Tone
Hvid

Forarbejdning
Glittebræt, murerske, røremaskine, fritfalds- eller tvangsblander, pudsmaskine

 

 

Forbrug
Ca. 1,4 kg/m² pr. mm pudstykkelse

Leveringsform
25 kg. sæk

Indhold
Kornstørrelse til 2 mm

KEIM GLASFIBER GITTERMÅTTE

4X4

Til Armering