KEIM MYCAL® - INDVENDIG ISOLERING OG BESKYTTELSE MOD SKIMMEL

Et behageligt indeklima, uden fugt og skimmel

Indvendig efterisolering er den rigtige løsning til kolde ydervægge, hvor man har et ønske om at bevare facadens udseende, f.eks ved mursten, ornamenter eller andre arkitektoniske udtryk.

Alt efter krav og forventning kan man anvende systemet som enkel beskyttelse mod skimmel, som funktionel indvendig isolering eller som en totalløsning med de bedste rumklimatiske egenskaber. Alle varianter har ét til fælles: De kan udføres med en beskeden indsats og kun få produkter.

Skimmelsporer findes overalt, men skimmel opstår kun, når forudsætningerne er til stede: Fugt, organiske næringsstoffer og lav temperatur. Skimmelsvampe kan bruge en lang række materialer som næringsgrundlag. Det kan for eksempel være cellulose, tapeter, klæbestoffer og plastikmalinger. Fælles for disse organiske materialer er desuden, at de er tætte. Hvis der er fugt, lægger den sig som kondens på sådanne tætte lag, og skimmelvæksten får ideelle vækstforudsætninger.

KEIM farver er mineralske. Det betyder, at fugt på overfladen kan passere uhindret gennem farvelaget og afgives igen. Sikrer man sig, at der også som underlag anvendes mineralske produkter med de rigtige egenskaber til at optage og afgive fugt, vil væggene forblive tørre, selv ved høj fugtbelastning. Alle produkter i KEIM MYCAL®-SYSTEMET er udviklet til dette formål.

OVERBLIK OVER PRODUKTER I KEIM MYCAL®-SYSTEMET

KEIM MYCAL®-FIX

KEIM MYCAL®-FIX:  Silikatisk forbehandlingsmiddel til binding af skimmelsvampesporer og til grunding af Mycal-CS-plader. KEIM Mycal®-Fix har en fastgørende og sugeevneregulerende virkning og binder skimmelsvampe og sporer på angrebne flader. Er grundet høj pH-værdi tillige hæmmende for dannelsen af skimmelsvamp.

-

Leveringsform
5 l og 20 l dunke.

KEIM MYCAL®-POR

KEIM MYCAL®-POR: Kalkbaseret tørmørtel efter EN 998-1, CS I.

Mineralsk specialkalkpuds til indendørs brug med særlige sorptions- og fugtregulende egenskaber. Anvendes til opsætning og armering af alle pladetyper i KEIM Mycal systemet.

Tone:
Hvid.

Forarbejdning:
Murerske, stålbrædt, pudsmaskine, røremaskine.

Forbrug:
Normforbrug er ca. 3,9 kg/m² ved 3 mm pudslag, hhv. 5 – 6 kg/m² til klæbning og armering.

Leveringsform:
25 kg. sæk

KEIM MYCAL®-LAVA-RUMKLIMAPLADE

KEIM MYCAL®-LAVA-RUMKLIMAPLADE: Mineralsk, ikke brændbar rumklimaplade til indendørs brug.

Isolerende og fugtregulerende virkning, som sikrer et behageligt rumklima - også ved særlig belastning. 

Anvendelsesområde:
Indvendig efterisolering af ydervægge.

Specifikation:
For varmeledningsevne, se tabel nedenfor.

Pladetykkelse mm m² pr. karton m² pr. palle

ƛ-værdi (W/mK)

25 3,12 56,16 0,055
30 2,60 46,80 0,050
50  1,56 28,08 0,045
60 1,30 23,40 Kontakt KEIM
80 1,04 18,72 Kontakt KEIM

 

KEIM MYCAL®-LAVA-RUMKLIMAPLADE system specificeres altid efter opgaven. Kontakt derfor venligst KEIM for rådgivning og information om suppleringsprodukter. 

Indhold:
Pladestørrelse 625 mm x 416 mm.

Leveringsform:
Hele kartoner. 

KEIM MYCAL®-ISOLERINGSKILE

KEIM MYCAL®-ISOLERINGSKILE: Mineralsk, ikke brændbar calciumsilikatplade til reduktion af kuldebroer i tag-og hjørnesamlinger og til optisk udjævning af stødkanter.

Pladestørrelse:
125 cm x 50 cm

Pladetykkelse:
8 mm - 30 mm

Leveringsform:
Pakker á 4 stk.

KEIM MYCAL®-ISOLERINGSKILE

KEIM MYCAL®-LYSNINGSPLADE

KEIM MYCAL®-LYSNINGSPLADE: Mineralsk, ikke brændbar calciumsilikatplade til vindues- og dørlysninger.

Pladestørrelse:
25 cm x 50 cm

Pladetykkelse:
15 mm

Leveringsform:
Pakker á 20 stk.

KEIM MYCAL®-LYSNINGSPLADE

KEIM MYCAL®-TOP

KEIM MYCAL®-TOP: Indendørs silikatfarve, som modvirker skimmeldannelse.
Høj diffusionsåbenhed og fugtregulerende egenskaber sikrer tørre vægge.
Alkalisk depot hæmmer dannelsen af næringsstoffer for skimmelsvampen.
Naturligt virkende antimikrobielle mineraler og fotokatalytisk aktive pigmenter reducerer skadestoffer.

Ikke tilsat methylisothiasolinone (MI)

Tone
Hvid og KEIM exclusiv farvekort.

Forarbejdning
Pensel, rulle, sprøjteanlæg.

Forbrug
Normforbrug er 0,25 l/m² + ca. 0.02 l KEIM Special-Fixativ for to strygninger. Aktuelt forbrug fastlægges ved prøvestrygninger.

Leveringsform
5 l og 15 l spande.

Komplementerende produkter

KEIM net-hjørnevinkel special 4x4

med plastforstærkning og net

Til produktet
KEIM glasfiber-gitternet 4x4

forskydningsfast, alkalifast

Til produktet

Yderligere information

Kontakt din KEIM konsulent

Hvis du har brug for råd og vejledning

Find konsulent her
Indvendig isolering

Læs mere om Mycal®-systemet

Se brochure
Produktbrochure

Bekæmpelse af indendørs skimmel

Se brochure (engelsk)