Virksomhedsfilosofi

Forpligtet til begrebet bæredygtighed.

Adolf Wilhelm KEIM grundlagde virksomheden med opfindelsen af silikatteknikken i 1878, og virksomheden udmærker sig i dag ved at være den globalt førende specialist inden for mineralsk bygningsbeskyttelse gennem bæredygtige problemløsninger. Vi er generalister blandt specialister: Inden for vores specialområde „mineralsk bygningsbeskyttelse med silikatprodukter“ tilbyder vi komplette, gennemprøvede systemløsninger til facader og indvendige rum. 


Ideen om bæredygtighed sætter det overordnede præg på hele vores virksomheds aktivitet. Vores overbevisning om at mineralske byggeprodukter indeholder en merværdi er helt i overensstemmelse med denne filosofil. Vi ønsker med vores arbejde at bevare og beskytte eksisterende værdier samt at skabe nye værdier uden at begrænse de kommende generationers muligheder. 

KEIMFARBEN 1878
forpligtet af tanken om bæredygtighed

Vi vil leve, arbejde, kæmpe og sørge for vores medmennesker, arbejde for vores efterkommere, for at jorden bliver et bedre sted at leve.


Adolf Wilhelm KEIM
Firmaets grundlægger, 1878

KEIMFARBEN i dag
forpligtet af tanken om bæredygtighed


Mineralske produkter og systemer er genstand for vores forskning og udvikling, og de skal opfylde kravene til vores egen forpligtelse og til bæredygtighed, og de skal opfylde vores kunders krav og ønsker.

KEIMFARBEN, siden 1878