Mission Statement

"Vi tænker visionært og handler konsekvent"

I virksomhedens lange tradition ser vi et solidt fundament for at forme fremtiden. Huset KEIM er karakteriseret ved ånden af sin grundlægger. Hans navn står for visioner, energi og mod til at innovere. Den innovative funktion af A.W. Keim fortsætter med at stræbe efter at sætte nye standarder for mineralbeskyttelse ved hjælp af teknologiske fremskridt inden for silikateknologi. Vores klare specialisering sikrer vores unikke kompetence inden for mineralbyggeri. Vi er overbeviste om merværdien af mineralske byggevarer og konsekvent gennemfører denne overbevisning.

"Konsekvent overbevisende med en præstation over gennemsnittet "

Vi ønsker at udvide vores markeds- og kompetencelederskab inden for mineralsk, silikatisk bygningsbeskyttelse ved at fokusere på vores kernekompetencer. Vi vil på lang sigt fortsætte med og bruge vores fleksibilitet til at handle kundeorienteret over gennemsnittet.

 
"Vi forpligter os til bæredygtighedsprincippet"

Vi er generalist blandt specialisterne: I vores specialfelt "Mineral-Silikatbygningsbeskyttelse" tilbyder vi avancerede komplette systemløsninger til facade og interiør. Vi anbefaler aktivt, omfattende og behovsorienteret af hensyn til vores kunder. Vores produkt- og servicetilbud er baseret på ideen om bæredygtighed, som vi forpligter os til. I den forstand lægger vi særlig vægt på vores økonomiske tilbuds økonomiske effektivitet, økologiske kompatibilitet og vores sociale ansvar.

 
"Vores kvalitetskrav kender ingen kompromisser"

Kvalitet er nøglen til vores succes. Det er grundlaget for vores kunders tillid til vores præstationer og dermed vores virksomhed. Derfor foretrækker vi langsigtet kvalitetssikring til den hurtige succes. Kvalitet er noget meget specifikt for os. Vi kombinerer således en langsigtet tidshorisont i form af produktliv, økonomisk effektivitet og kundetilfredshed. At være en kvalitetsleder er en væsentlig del af vores selvforståelse.

 
"Vi ser miljøbeskyttelse som et vilkår"

Vi stræber efter holistiske løsninger, der er i samklang med vores omgivelser. Økologiske og miljørigtige aspekter er en integreret del af designet af vores produktportefølje. Vi ser muligheden for at styrke vores succes i omhyggelig og ansvarlig håndtering af vores miljø. Bevidst miljøorientering understøtter råvarebesparende, energieffektive og dermed omkostningsoptimerede processer og fremmer innovative, fremtidsorienterede og konkurrencedygtige produktløsninger.

 
"Socialt ansvar er for os en selvfølge og en forpligtelse"

Vi tager bevidst og med overbevisning også ansvar for de sociale bekymringer i vores handlinger. På ydersiden forstår vi vores sociale ansvar som et engagement i miljørigtige byggematerialer. Vi ønsker at bevare og skabe værdier uden at begrænse mulighederne for fremtidige generationer. Inden for det sociale ansvar er et engagement i menneskelig sameksistens, respekt for andre kulturer og nationaliteter. Vi føler os opfordrede til at sikre vores medarbejders job og skabe nye job ved at arbejde sammen.

"MENNESKELIGHED bliver hos os skrevet med STORT"

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Vores daglige arbejde er præget af gensidig støtte og anerkendelse. Dette er vist ved at lytte, ved at informere og ved vilje til at hjælpe. At være anderledes er et velkomment udtryk for menneskelig individualitet. Vores virksomheds succes er vores fælles succes. Alle bidrager til dette og er ansvarlige for det.

 
"Vi bruger fejl som en mulighed for at lære"

Lederskab betyder at tage ansvar. Vores ledere er forbilleder, som viser holdånd og praksis fairness. De motiverer gennem klare opgaver, ansvar og ansvar. De har en forpligtelse til at pleje, være opmærksom på lige muligheder og fremme en vilje til at udføre. Hvor arbejdet er gjort, sker der også fejl. Vi bruger fejl som en mulighed for at lære. Teknisk, faglig og menneskelig kompetence er vigtigere for os end titler og karakterer.

"Vores kunder er vores partnere"

Vi ser vores kunder som partnere i vores succes. Partnerskab er vores mission. Vi forpligter os til åbenhed, ærlighed og retfærdighed i kommunikation og samarbejde. Vores kunder fortjener det bedste, vi kan tilbyde. Det er op til hver enkelt af os, at gøre vore kunde til en partner, som ud fra overbevisning og positive erfaringer vil fortsætte med at inspirere os.

 
"Vi ønsker succes for os og vores partnere"

Vi har brug for økonomisk succes for vores virksomhed, for jobsikkerhed, til vækst og investering. Vi har også brug for den økonomiske succes hos vores kunder og partnere. En ting går ikke uden den anden. Vi arbejder effektivt og målrettet, vi griber muligheder, tænker på lang sigt og handler fremadrettet. Dette sikrer vores indtjening. Vi bidrager til vores kunders og partners økonomiske succes gennem merværdien af vores tjenester.

"Vi kommunikerer åbent og tydeligt"

Kun de, der kommunikerer klart, bliver forstået. Vi dyrker dialog både internt og eksternt, med medarbejdere, kunder og offentligheden. Vi kommunikerer åbent, klart og forståeligt. Vi er opmærksomme på kvaliteten af præsentationen og forståelsen i formuleringen og erklæringen.

 
"Retfærdighed og tolerance er for os en selvfølge"

Vi mødes med vores konkurrenter som en fair konkurrent, som overholder markedsreglerne. Vi respekterer de love, regler og sædvaner hos de personer, vi arbejder med, og de lande, hvor vi opererer. Vi adskiller os fra enhver form for diskrimination. Vi behandler andre, som vi ønsker at blive behandlet.

 
"Integritet er uundværligt for os"

Vi ved, at værdien af vores virksomhed ikke udelukkende afhænger af økonomiske data. Der er også et godt ry og frem for alt troværdighed. Dette kræver pålidelighed og gennemsigtighed. Vi arbejder hårdt, engageret og udholdende altid inden for rammerne af lov og bestemmmelser. Vi lægger stor vægt på integritet.

"Vi er autentiske og pålidelige"

Succes er et spørgsmål om tillid. Tillid hos vores kunder og partnere, vi ønsker at tjene ved at binde i vores udsagn og handlinger. Vores kunder og partnere kan stole på os.